Professionals

Alonso Biarge, José Mª

"Vaig treballar en administracions espanyoles, sector privat, institució internacional i docència"

Alonso Goris, Ramón

"El projecte i la gestió d’obres em van preparar per al seu estudi i avaluació"

Baró Solans, Xavier

“La motivació activa és capital per assolir els objectius d'eficàcia, qualitat i eficiència”.

Marti Ayxela, Ramon

"Sé adaptar-me a negocis y posicions molt diferents i amb un gran component internacional"

Prat Soler, Jordi

"Al servei de l'interès general a l'Administració Pública en la planificació territorial i de transports"

Roses Amat, Pedro

"L'urbanisme és el camp en el que em sento més vinculat professional i emocionalment"