Aguado de Cea, Antonio

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Especialitat en Transports i Urbanisme i en Estructures
Universitat de Cantàbria – Promoció de 1974

 

Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports
UPC – Promoció de 1980

 

Trajectòria professional

De becari o Catedràtic d’universitat. A l’actualitat és Catedràtic emèrit de la UPC. Medalla Jaume Vicens Vives, atorgada per la Generalitat de Catalunya per la Innovació en la docència.

 

Diferents llocs de màxim nivell a l’àmbit universitari dins de l’ETSICCP (director departament, director de l’Escola de Barcelona). Primer Coordinador del programa Nacional de Construcció.

 

Lideratge en relació a la Universitat Empresa, havent actuat com a desenvolupador i/o consultor en nombroses obres singulars i pioneres, en tres àmbits principals: Tecnologia del formigó, Problemàtica de preses de formigó i Mètode multicriteri d’ajuda a presa de decisions sostenibles (MIVES). Fundador i executiu d’una empresa d’Enginyeria i Consultoria, spin-off de la UPC, amb treballs a l’àmbit nacional i internacional.

 

Medalla al Mèrito Profesisonal 2006

 

Contacte

antonio.aguado@upc.edu

Col·legiat núm. 4864

"Enginyer i científic. La innovació com a guia"