López Heredia, Aureliano

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Especialitat Ports

UPM – Promoció de 1970

 

Trajectòria professional

Enginyer a peu d’obra durant nou anys.

 

Cap de Carreteres de Lleida, on una vegada aprovades les transferències, es va impulsar el condicionament i millora del ferm de gran part de la xarxa.

 

Cap de Carreteres de la xarxa estatal de Catalunya. Cap de Carreteres de la xarxa estatal de Castella-la Manxa. Conseller d’Obres Públiques de Govern de Castella-la Manxa on es van desenvolupar els plans de carreteres, obres hidràuliques, transport, urbanisme i habitatge.

 

Subdirector general de conservació de carreteres de la Generalitat de Catalunya (Subdirecció General d’Explotació Viària), on es va gestionar una xarxa superior als 5.800 km, es va implantar el sistema de gestió de ferms i es va redactar el Reglament de Carreteres.

 

Sotsdirector i posteriorment director general de Carreteres de el Govern d’Espanya, on es va redactar un pla de carreteres que la crisi econòmica del 2010 va impedir la seva aprovació.

 

 

Medalla al Mèrit Professional 2011
Encomana de l’Ordre d’Isabel la Catòlica 2005
Encomana de Nombre de l’Ordre de l’Mèrit Civil 2011

 

Contacte

aurelianolh@gmail.com

Col·legiat núm. 3398

"D'enginyer a peu d'obra a director general de carreteres amb el Govern d'Espanya"