Fernández Tadeo, Carlos

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Especialitat en Fonaments i Estructures

UPM – Promoció 1974

 

Doctorand en Geotècnia

Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques CEDEX – 1976

 

Premi Egesa-Bauer 1976

 

Trajectòria professional

Consultor geotècnic expert en assajos i proves de pilotis, control de qualitat de construcció i laboratoris d’assajos. Subministrador d’equips especialitzats per a assajos i controls geotècnics. Divulgador de tecnologies d’assaig de pilotis a Espanya i Iberoamèrica. Participant en comitès de normalització a Espanya, Europa i Amèrica.

 

Contacte

cftasoc@ciccp.es

Col·legiat núm. 4687

"Més de 40 anys d'experiència en qualitat de la construcció i en controls geotècnics"