Díaz Janssen, Ricardo

Enginyer de Camins, Canals i Ports
UPC – Promoció 1982
IESE. PDG – Promoció 1993

 

Trajectòria professional
En una primera etapa fins al 1991, Ricardo Díaz Janssen va treballar en una constructora a Catalunya i Canàries (Hispano Alemana de Construcciones), a l’Administració (Govern de Canàries. Ports) i en una empresa de serveis (SGAB-Aigües de Barcelona).

 

Posteriorment i durant 25 anys, va treballar en una enginyeria des de la seva creació fins a pertànyer a una de les multinacionals més grans del món, en diferents posicions i responsabilitats (director projectes i obres, gerent, conseller, president, gerent d’UTE, etc.).

 

Durant aquest període va participar en importants actuacions com l’AVE sota el carrer Mallorca, la Línia 9 del metro de Barcelona, la Línia 2, la Línia 4, la Línia 5 del Túnel del Carmel (projecte i D.O. posterior a l’enfonsament), la depuradora del Besós, la depuradora del Llobregat, el Canal Segarra Garrigues, el desviament del Llobregat, el proveïment a Palma des de la serra de Tramuntana, l’Eix del Llobregat, diversos regadius, conservació de carreteres, etc.

 

Des del 2015 va ser Director de Supervisió o Project Management d’Obres finançades per Organismes Multilaterals a diferents països (Algèria, Costa Rica, Panamà…).

 

 

Contacte
ricardodiazjanssen@gmail.com

Col·legiat núm. 7620

“He recorregut la professió al llarg i ample. He gaudit i patit de valent”