Fando Mestre, Rafael

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Especialitat en Transports, Ports i Urbanisme

ETSICCP-UPC – Promoció 1981

 

Trajectòria professional

La carrera professional de Rafael Fando s’ha centrat principalment en l’aplicació de les noves tecnologies (d’informació i les comunicacions) en la construcció, la mobilitat en ciutats i la gestió de les infraestructures.

 

Després d’una primera etapa al INCASÒL (Generalitat de Catalunya), en 1988 es va passar al sector de les concessions d’autopistes, en societats filials del grup Ferrovial, al principi a Catalunya i després en altres comunitats d’Espanya, en diversos països d’Europa, al Canadà, els Estats Units i Llatinoamèrica. En aquests projectes ha coordinat la implantació de tecnologies per a l’explotació i gestió de les autopistes, com el peatge electrònic a flux lliure, centres de control de trànsit, comunicacions vehicle-carretera i digitalització d’infraestructures.

 

Dins del mateix grup empresarial, des de 2010 va dirigir una fundació de “triple hèlix” en col·laboració amb la Universitat i l’administració regional de Castella-la Manxa, per a la recerca aplicada i projectes de desenvolupament i innovació en infraestructures i ciutats.

 

Complementant la seva activitat professional, ha estat consultor de governs en la planificació i implantació d’autopistes, ha impartit cursos i màsters universitaris i ha participat en congressos, grups de treball, think tanks i comitès nacionals i europeus d’estandardització i desenvolupament de les tecnologies i sistemes intel·ligents de transport (ITS).

 

Premi Nacional ITS 2012 (Associació d’Enginyers de Trànsit d’Espanya)

 

Contacte

fandomestre@gmail.com

Col·legiat núm. 7219

"Les infraestructures del futur immediat han de ser intel·ligents, connectades i sostenibles"