de la Mata Vila, Fernando

Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports

UPM – Promoció de 1963

 

Trajectòriaprofessional

Cap d’Obra en construcció de central hidràulica enlaire Sil.

 

Cap de Projectes de carreteres per a l’Estat a Aragó, Sòria i Logronyo.

 

Calculista edificació.

 

Director d’empresa de pilotis, murs pantalla, injeccions i reconeixement del subsol.

 

Director Tècnic d’empresa de construcció a Saragossa.

 

Delegat d’empresa constructora a l’Argentina, Xile i Paraguai.

 

Cap de Departament d’Infraestructura del Port de Barcelona.

 

Programa Direcció General. IESE Business School.

 

 

Col·legiat núm. 1914

"Enginyer de carreteres, obres hidràuliques i ports"