Gracia i Membrado, Carles

Enginyer de Camins, Canals i Ports
Especialitat en Fonaments i Estructures
UPC – Promoció 1979

 

PDD
IESE-Promoció 1990

 

Trajectòria professional
Ha desenvolupat fonamentalment la seva activitat en l’àmbit de les infraestructures del transport, ocupant diferents càrrecs dins de tots els agents intervinents en les mateixes: Administració autonòmica, empreses constructores, societats concessionàries per finalment concloure la seva trajectòria creant la seva pròpia societat d’enginyeria. També a participat en el sector de la promoció immobiliària.

 

Nombroses intervencions en l’àmbit internacional.

 

En l’àmbit associatiu ha estat vicepresident de ASINCA (Associació d’Enginyeria de Catalunya).

 

Molt vinculat històricament al Col·legi d’Enginyers de Camins, on actualment és Conseller Territorial per Catalunya, havent estat també vocal de la Junta de la Demarcació de Catalunya durant dos mandats.

 

Contacte
cgm040656@gmail.com

Col·legiat núm. 6738

“Una visió global des de diferents perspectives dins de la nostra professió”