Prat Soler, Jordi

Enginyer de Camins, Canals i Ports

UPM – Promoció de 1971

 

Trajectòria professional

Va ser Enginyer a l’Institut Provincial d’Urbanisme i a la Direcció General de Política Territorial (Plans Comarcals de Muntanya).

 

Durant els Jocs de Barcelona va ser responsable del Transport de la Família Olímpica (COOB’ ’92).

 

Va ser delegat del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente a Catalunya, director tècnic de l’Autoritat del Transport Metropolità (Pla Director d’Infraestructures, integració tarifària, tramvia,..) i delegat del Ministeri de Foment per a la coordinació ferroviària de la Línia d’Alta Velocitat fins a la frontera.

 

Contacte

jordipratsoler@gmail.com

Col·legiat núm. 4038

"Al servei de l'interès general a l'Administració Pública en la planificació territorial i de transports"