Uzcanga Salas, José Javier

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Especialitat en Fonaments i Estructures

UPV – Promoció 1975

 

Cos d’Eng. de Camins Canals i Ports de l’Estat

Promoció 1986

 

Màster Internacional d’Administració d’Empreses

INSIDE.O.C. Deusto – Promoció 1987-88

 

Màster en Gestió Avançada d’Empreses

MEGA O.C. Deusto – Promoció 1988-89

 

Trajectòria professional

Encara que els primers anys va estar treballant en el sector de l’edificació, a partir de 1978 va entrar en el món marítim –portuari que ja no ha abandonat fins a dia d’avui.

 

Ha treballat en el Port de Bilbao i en el Port de Barcelona exercint càrrecs de diversa responsabilitat, així com en empreses marítimes d’Holanda i Bèlgica.

 

En assumptes europeus, ha estat Expert Nacional en la Comissió Europea (D.G. TREN)- Brussel·les. 1998-2001

 

Ha desenvolupat treballs de consultoria en temes marítims i portuaris, principalment a Llatinoamèrica.

 

En relació amb la costa, ha estat Cap de la Demarcació de Costes de Catalunya del 2010-2013

 

En l’actualitat representa al grup Belga DEME (www. deme-group.com) a Espanya.

 

 

Contacte

imp@impconsult.es 

Col·legiat núm. 5330

"Activitat professional centrada en Ports i Costes"