Solano Salinas, José Vicente

Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports

UPM – Promoció 1964

 

Becari de la International Road Federation

Universitat de PURDUE

West Lafayette – Indiana

 

Trajectòria professional

José Vicente Solano inicia la seva carrera professional a Barcelona, a l’Oficina de Projectes de la 5a Prefectura Regional de Carreteres de Catalunya del Ministeri d’Obres Públiques, amb el planejament de la xarxa d’autopistes (urbanes – xarxa arterial de Barcelona – i interurbanes) contemplada en el Programa d’Autopistes Nacionals Espanyoles (PANE).

 

Després d’un any estudiant a la Universitat de PURDUE, ingressa a Autopistes Concessionària Espanyola (ACESA), on durant 34 anys exerceix successivament les funcions de cap del Servei de Planejament i Trànsit, director de la Divisió de Conservació i Serveis viaris i director d’Explotació, que exerceix durant els seus últims anys simultàniament amb la de subdirector general.

 

També, dins d’aquesta mateixa etapa professional, ocupa els llocs de director d’Explotació a Autopistes de Catalunya i Aragó (ACASA) i a Autopista d’Enllaç Concessionària Espanyola (AECESA), i de vocal del Consell d’Administració d’AUCAT. Posteriorment, és nomenat vocal dels Consells d’Administració d’ACESA i del Túnel de Cadi.

 

Va seguir el Programa PDG del IESE i ha fet classes a l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona i als cursos de carreteres del CEDEX per a graduats universitaris i tècnics dels països hispanoamericans a Madrid, i va ser membre actiu en el Operations and Research Committee de la International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (IBTTA), a la seu de Washinton, USA.

 

En l’actualitat col·labora amb la Càtedra Abertis, integrada per conveni a la UPC i a la UPM.

 

 

Medalla al Mèrit Professional 2005

Premi Cerdà 2011

 

Contacte

jvsolano@ciccp.es

Col·legiat núm. 2140

"Compromís amb el desenvolupament i la gestió de les infraestructures viàries"