Ballarà i Ferrer, Josep

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Especialitat en Urbanisme i Tècniques Urbanes

UPM – Promoció 1971

 

Diplomat Tècnic Urbanista

Instituto Nacional de Administración Pública

Madrid – 1989

 

Trajectòria professional

Josep Ballarà ha dedicat la major part de la seva vida professional a treballar a l’Ajuntament de Sabadell. Com a enginyer de Camins especialitzat en urbanisme, ha tingut l’oportunitat d’exercir la professió en diversos àmbits on es requereixen coneixements tècnics al servei de l’administració local, la més propera al ciutadà.

 

Contacte

jbalfer@ciccp.es

Col·legiat núm. 3521

"L’enginyeria municipal: el servei més proper al ciutadà"