Manrique Gual, Juan Manuel

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Especialitat en Transports, Ports i Urbanisme

UPM – Promoció 1971

 

Trajectòria professional

L’experiència professional de Juan Manuel es pot dividir en tres etapes que coincideixen amb les tres empreses en les que ha estat.

 

Primer amb Rafael Comella Pons, pioner en la tècnica de bigues postesades per a ponts fabricades “in situ”.

 

Després a CORSAN ECSA, empresa constructora d’àmbit nacional. Va ampliar el camp del sector de la construcció i va accedir a una altra mena de clients, descobrint que la gestió d’equips humans és molt important.

 

Finalment, a Cedinsa, empresa concessionària d’obra pública. Era un camp nou que havia tractat molt poc i sempre pensant que la col·laboració públicoprivada era un tema de finançament. Va ser un gran descobriment que li va entusiasmar. En la seva opinió, és el futur del sector de la construcció i cal aprendre encara molt.

 

Va formar part de la Junta del Col·legi d’Enginyers de Camins de la demarcació de Catalunya i del Consell del Col·legi a Madrid. Una bonica experiència.

 

Contacte

jmanrique@ciccp.es

Col·legiat núm. 3554

"La construcció des d'àmbit privat. El descobriment de la col·laboració públic-privada"