Montero García, Luis

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Especialitat en Ports, Costes i Enginyeria Oceanogràfica

UPM – Promoció 1963

 

Doctorand en Enginyeria de Camins

UPM – Promoció 1971

 

Curs de Gestió Portuària

Universitat de Delft (Holanda)

 

Máster de Ports

IESE Business School

 

Medalla al Mèrit Professional 2004

 

Trajectòria professional

Entre 1966 i 1980 Luis Montero va ser enginyer de conservació, projectes, explotació i director del Port de Gijón. Durant vuit anys va ser subdirector general de Projectes i Explotació del MOP a Madrid. Va estar deu anys com a director general del Port de Barcelona. Va ser comissionat per al Desenvolupament del Pla Director del Port de Barcelona del 1998 fins al 2003.

 

Va combinar la seva trajectòria professional amb la docència com a professor del mòdul de Ports a la Facultat de Nàutica de Barcelona. Va participar en les comissions de seguretat dels Jocs Olímpics. Va portar actuacions en cooperació internacional.

 

Montero ha participat en nombrosos congressos, seminaris i grups de treball d’associacions internacionals portuàries i de navegació. (ICHA, IAPH, PIANC, OMI).

 

Contacte

luismontero0@gmail.com      

Col·legiat núm. 1997

"Activitat professional centrada en la planificació i gestió de ports"