Batlle Girona, Modesto

Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports

UPM – Promoció 1963

 

Arquitecte

UPC – Promoció 1976

 

Trajectòria professional

Modest Batlle ha estat Cap d’Obres Públiques de Cornellà. Cap del Gabinet Tècnic del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Director de la Universitat Catalana d’Estiu de Catalunya, de 1986 a 1999. Degà de Col·legi d’Enginyers de Camins de Catalunya, de 1980 a 1988. Director General de Ports i Costes. Regidor de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Catedràtic de Projectes de l’ETS d’Enginyers de Camins de Barcelona, 1986.

 

Professor Titular d’Estructures de l’ETS d’Arquitectura de Barcelona, 1985.

 

És membre del Capítol Espanyol del Club de Roma i de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, ​​Vicepresident del Cercle d’Infraestructures, President de la Xarxa Universitària Iberoamericana de Territori i Mobilitat, RUITEM (20 universitats de 12 països).

 

Més de 250 projectes de diverses tipologies. Planificació estratègica turística a Sud-Amèrica.

 

 

Medalla al Mèrit Professional 2009

 

Contacte

modestbatlleg@gmail.com

Col·legiat núm. 2143

"De projectista a catedràtic de projectes a l’Escola de Camins de Barcelona"