Maqueda de Anta, Pedro

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Especialitat en Hidràulica i Energètica

UPM – Promoció de 1972

 

Trajectòria professional

Cap d’obra, delegat, director regional, conseller, director general d’empreses constructores nacionals.

 

Director general liderant el procés de professionalització que porta una empresa catalana a ser considerada com una de les primeres mitjanes constructores amb implantació en tot l’Estat espanyol, creant un grup industrial nucli de l’estratègia de diversificació.

 

Fundador i màxim executiu d’enginyeries elèctriques, civils i d’energies renovables.

 

President de concessionària que va promoure, projectar,  construir i explota quatre concessions.

 

Medalla al Mèrit Professional 2013
Premi Cerdà 2016

 

 

Contacte

pedromaqueda@ciccp.es 

Col·legiat núm. 4327

"De cap d’obra a director general de constructores i president de concessionàries"