Marti Ayxela, Ramon

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Especialitat en Transports, Ports i Urbanisme

ETS Santander – Promoció 1976

 

Trajectòria professional

Especialista en posttesat i mètodes de construcció havent participat en els anys 80 en l’aplicació d’aquests sistemes en molts dels ponts construïts a tot el món.

 

Va ser director d’Europa i Amèrica del Sud de Calmar, empresa productora de dispensadors, entre 1988 2001, i director general adjunt de Saint Gobain donis Jonqueres en Paris empresa líder en flascons de cristall per a perfumeria, entre 2001 i 2004.

 

Entre 2004 i 2008 va ser director general de PUIG a França (Paco Rabanne, Nina Ricci i Payot) i entre 2005 i 2017 va ser auditor general de PUIG responsable d’auditoria interna, compliance i gestió de riscos.

 

Actualment és conseller de Tervend.

 

Contacte

rmartiayxela@gmail.com

Col·legiat núm. 5611

"Sé adaptar-me a negocis y posicions molt diferents i amb un gran component internacional"