Clemente Barriendo, Santiago

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Especialitat en Transports, Ports i Urbanisme

UPM – Promoció 1977

 

Trajectòria professional

Santiago Clemente va treballar com a cap d’obra de la galeria de reconeixement del Túnel del Cadí. Aquest treball va determinar que la seva experiència s’hagi desenvolupat principalment en la construcció de túnels de tota mena: de carretera i ferroviaris, amb diferents mètodes constructius com voladures amb explosius, minadors i tuneladores.

 

Va treballar a empreses constructores des del gener de 1979 fins al setembre de 2003, sent les més importants LAING, Constucciones y Contractas, Foment (FOCSA i FCC), COPCISA i ACS, amb obres com el Túnel de Martorell (ferroviari), el Túnel de Vallvidrera, la Línia 3 del Metro,  el Tram Montbau- Canyelles, el Túnel de Montant de Tost, l’ampliació del quart carril de la B_30 i del tercer carril de l’AP-7, o la nova bocana del port de Barcelona, entre moltes altres.

 

Des del 2003 fins a l’agost de 2015 va treballar en empreses consultores amb dedicació a direccions d’obres, projectes i assistències tècniques a la direcció d’obra, com a director tècnic en empreses consultores, la primera com a soci i la següent com a propietari. En aquest període va ser director de les obres del Túnel de Bracons (remodelació de la gran via nord, costat muntanya), de la cua de maniobres del FMB en Bellvitge, dels tallers del FMB en Bellvitge de la Línia 1 i cap de la unitat d’assistència tècnica dels túnels urbans i de l’estació de Girona del tren d’alta velocitat per a Adif.

 

Entre el 2014 i el 2016 va treballar en diferents obres com a director per a Bimsa (Ajuntament de Barcelona) i en l’auditoria tècnica dels Túnels de Glòries.

 

Contacte

sclementeb@gmail.com

Col·legiat núm. 5847

"Realització d’obres subterrànies amb seguretat i poques ingerències externes"