Baró Solans, Xavier

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Especialitat en Transports, Ports i Urbanisme

UPM – Promoció 1975

 

Màster en Direcció i Administració d’Empreses

ESADE Barcelona – Promoció 1986

 

Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports

“Excel·lent cum laude” – UPC Barcelona 2006

 

Trajectòria professional

Exercici de diversitat d’activitats de construcció i de projecte i direcció d’obra en empreses privades, de docència i consultoria en Institucions de formació i de recerca, desenvolupament i innovació, i de gestió tècnica en càrrecs de responsabilitat a l’Administració Pública.

 

Contacte
xavier.baro@ciccp.es

Col·legiat núm. 5336

“La motivació activa és capital per assolir els objectius d'eficàcia, qualitat i eficiència”.