Professionals

Alonso Biarge, José Mª

"Vaig treballar en administracions espanyoles, sector privat, institució internacional i docència"

Alonso Goris, Ramón

"El projecte i la gestió d’obres em van preparar per al seu estudi i avaluació"

Arrarte Rubio, Carlos

"Mai vaig poder imaginar el que estaria fent dos anys més tard. Meravellosa professió"

Baró Solans, Xavier

“La motivació activa és capital per assolir els objectius d'eficàcia, qualitat i eficiència”.

Fando Mestre, Rafael

"Les infraestructures del futur immediat han de ser intel·ligents, connectades i sostenibles"

Marti Ayxela, Ramon

"Sé adaptar-me a negocis y posicions molt diferents i amb un gran component internacional"

Prat Soler, Jordi

"Al servei de l'interès general a l'Administració Pública en la planificació territorial i de transports"

Roses Amat, Pedro

"L'urbanisme és el camp en el que em sento més vinculat professional i emocionalment"